Français English Deutsch Español Italiano 
             
     
   
 
 
     
     
     
     
     
     
       
       
     
CANONS FIXES O O FESTE FÜHRUNGSBÜCHSE   FIXE GUIDE BUSHINGS O  
  Machines Numéro D L
 
     
  BECHLER      
  A4 - A7 34.001 13 25 7  
  A7 - A10 62.003 16 30 10  
  A7 - A10 131.003 34 34 22  
  B21 - B16 - B20 131.004 56 60 30  
  C26 - C32 131.005 77 80 32  
       
  GAUTHIER      
  1 h 221.001 12 20 4  
  1 H R 221.002 20 26 14  
  GM 12 221.003 25 30 16  
  GM20 221.004 30 35 20  
         
  PETERMANN      
  O - P3 62.001 10 12 4.5  
  1 - P4 34.001 13 25 8  
  1R - P7 - P7R 62.003 16 30 10  
  10 - 10HS 62.009 20 28 14  
  2-10-10R-10HS-10HSR 62.004 25 34 16  
  2A - 2AR - 2B - P2 62.005 35 35 22  
  P16 62.006 35 45 18  
  P16R 34.005 40 45 20  
  P25 62.007 50 46 30  
         
  STROHM      
  M 45 168.001 10 18 5  
  M 75 - M 105 168.002 15 30 10.5  
  M 105 / 125 168.003 20 30 13  
  M 205 / 255 168.004 32 45 22  
  M 205 / 255 34.007 36 45 26  
     
  TORNOS      
  M4 - T4 - TV 34.001 13 25 4.5  
  M7 34.002 15 25 7  
  R10 - R125 34.003 22 35 13  
  M15 - R16 - RR20 34.004 32 35 20  
  M20 34.005 40 45 22  
  R20 34.007 36 45 22  
  M25 - 28 34.006 40 45 28  
  MR32 34.008 52 60 32  
     
     
     


Copyright © 2012. Tous droits réservés.

MDS Swiss Tooling Sàrl
Rue H.-F. Sandoz 62
CH2710 Tavannes / Switzerland


Tel +41 (0) 32 497 97 12    Fax +41 (0) 32 497 91 38


Mail:  info@neukomm.ch      - info@mds-swisstooling.ch