Français English Deutsch Español Italiano 

Sleeves and nuts

 
                         
                 
DOUILLES + ECROUS HÜLSEN + MUTTERN SLEEVES + NUTS CASQUILLOS + TUERCAS  
                 
Marque Machine Canon B Douille D L d Ecrou a b c M Fig  
                 
Bechler A4 - A7 1.001 1.002 13 39 9 1.003 9.7 11 0  8 x 0.5 1  
Bechler A4 - A7 1.001 1.002 13 39 9 1.005 9.7 25 11.5  8 x 0.5 1  
Bechler A7 - A10 261.001 261.002 15 42 12 261.003 14.5 16 0 12 x 1 1  
Bechler A10 120.001     20 120.003 28 12 28 20 x 1 2*  
Bechler A10 120.001     20 165.003 22 6 30 20 x 1 2*  
Bechler A7 - A10 13.001 13.002 32 63 22 13.003 23.7 25 0 19 x 1 1  
Bechler A7 - A10 18.001 18.002 40 71 28 18.003 33.5 23 0 25 x 1 1  
Bechler C26 - B16 - B20 115.001 115.002 77 65 48 115.003 59 24 74 48 x 1.25 2  
      2* Ecrou avec vis de blocage/Mit Festdruckschraube/With blocking screws    
Bechet RM 7 277.001 277.002 15 38 12 277.003 14.5 17 0 10 x 0.75 1  
Bechet RM 10 54.001 54.002 20 56 16 8.003 16.5 20 0 14 x 1 1  
Bechet RM 19 / 25 282.001 261.002 15 42 12 261.003 14.5 16 0 12 x 1 1  
                   
Citizen    D 10 8.001 8.002 22 52 16 8.003 16.5 20 0 14 x 1 1  
Citizen    F 12 166.001 166.002 22 44 18 166.003 20 15 0 16 x 1 1  
Citizen    F 16 61.002 61.004 35 62 24 61.005 28 2.5 32.8 24 x 1 2  
Citizen    F25 451.001 451.002 56 73 34 451.003 40 14 55 34 x 1 2  
Citizen    E 32 28.001 28.002 52 70 42 28.003 44.5 20 50 40 x 1 1  
                 
Gauthier 1 h R 54.001 54.002 20 56 16 8.003 16.5 20 0 14 x 1 1  
Gauthier GM 12 8.001 55.002 25 56 14 8.003 16.5 20 0 14 x 1 1  
Gauthier GM 20 13.001 56.002 30 64 22 13.003 23.7 25 0 19 x 1 1  
                 
Petermann O - P3 50.001 50.002 10 24 7 50.003 8 4 0 6 x 0,5 1  
Petermann 1 - P4 - P7 51.001 1.002 13 39 9 51.003 9.7 11 0  8 x 0.75 1  
Petermann 1 - P4 - P7 51.001 1.002 13 39 9 51.005 9.7 25 11.5  8 x 0.75 1  
Petermann P7R - 10 - 10 HS 54.001 54.002 20 56 16 8.003 16.5 20 0 14 x 1 1  
Petermann 10R - 10 HSR 8.001 8.002 22 52 16 8.003 16.5 20 0 14 x 1 1  
Petermann 10R - 10 HSR - 2A 13.001 56.002 30 64 22 13.003 23.7 25 0 19 x 1 1  
Petermann P16 61.002 61.004 35 62 24 61.005 28 2.5 33 24 x 1 2  
                   
Star SW7 3.001 3.002 15 50 11 3.003 11.7 17 0 10 x 0.75 1  
Star SNC 10DX 8.001 454.002 26 60 16 454.003 17.7 25 25 14 x 1 2  
Star SNC 15DX 450.001 450.002 42 66 21 450.003 12.7 19 0 10 x 0.75 2  
Star SNC 15DX 39.001 453.002 42 66 22 453.003 29.7 22 40 22 x 1 2  
Star JNC16, RNC16A/B 450.001 450.002 42 66 21 450.003 12.7 19 0 10 x 0.75 2  
  KNC16A/B 22.001 22.002              
  KNC20, SR20, VNC20 22.001 22.002              
  SNC25 18.001 455.002 56 73 28 455.003 34 21 55 25 x 1 2  
  SNC25 28.001 458.002 56 73 42 458,003 45 24 55 40 X 1 2  
  SNC25DX 61.002 459.002 56 73 24 459.003 34 35 55 24 x 1 2  
  SNC25DX 451.001 451.002 56 73 34 451.003 40 14 55 34 x 1 2  
  JNC25, KNC25 28.001 28.002              
  JNC32, KNC32, SR32, VNC32 28.001 28.002              
                 
Strohm M75 - M105 3.001 3.002 26 60 16 454.003 17.7 25 25 14 x 1 2  
Strohm M105 / 125 54.001 54.002 20 56 16 8.003 16.5 20 0 14 x 1 1  
Strohm M105 / 125 166.001 166.002 22 44 18 166.003 20 15 0 16 x 1 1  
Strohm M205 / 255 13.001 13.002 32 63 22 13.003 23.7 25 0 19 x 1 1  
Strohm M205 / 255 172.001 172.002 50 53 40 172.003 38 25 0 36 x 1 2  
Strohm M205 / 255 172.001 172.002 50 53 40 172.008 49 10 0 36 x 1 2*  
    2* Ecrou avec vis de blocage/Mit Festdruckschraube/With blocking screws  
                 
Tornos M4 - T4 - TV 1.001 1.002 13 39 9 1.003 9.7 11 0  8 x 0.5 1  
Tornos M4 - T4 - TV 1.001 1.002 13 39 9 1.005 9.7 25 11.5  8 x 0.5 1  
Tornos M7 3.001 3.002 15 50 11 3.003 11.7 17 0 10 x 0.75 1  
Tornos M7 3.001 3.002 15 50 11 3.007 11.7 30 14.5 10 x 0.75 1  
Tornos M7 3.001 3.002 15 50 11 3.009 11.7 15 14 10 x 0.75 1  
Tornos M7 5.001 5.002 15 50 11 3.003 11.7 17 0 10 x 0.75 1  
Tornos R10-M10-R125-MS7 8.001 8.002 22 52 16 8.003 16.5 20 0 14 x 1 1  
Tornos R10-M10-R125-MS7 166.001 166.002 22 44 18 166.003 20 15 0 16 x 1 1  
Tornos R10-M10-R125-MS7 166.001 166.002 22 44 18 166.008 21.8 12 30 16 x 1 2*  
Tornos R10-M10-R125-MS7 166.001 166.002 22 44 18 166.010 20 25 0 16 x 1 1  
Tornos R10-M10-R125-MS7 166.001 166.002 22 44 18 166.011 20 45 0 16 x 1 1  
Tornos R10-M10-R125-MS7 171.001 166.002 22 44 18 171.003 22 20 0 18 x 1 1  
Tornos R10-M10-R125-MS7 171.001 166.002 22 44 18 171.013 21.7 14 0 18 x 1 1  
Tornos M15 - R16 - RR20 13.001 13.002 32 63 22 13.003 23.7 25 0 19 x 1 1  
Tornos M15 - R16 - RR20 39.001 39.002 32 63 22 39.003 25.5 25 0 22 x 1 1  
Tornos M20 - M25 / 28 18.001 18.002 40 71 28 18.003 33.5 23 0 25 x 1 1  
Tornos R20 22.001 22.002 36 70 28 22.003 28.5 20 0 25 x 1 1  
Tornos MR32 27.001 27.002 56 70 44 27.003 48 20 54 40 x 1 1  
Tornos MR32 28.001 28.002 52 70 42 28.003 44.5 20 50 40 x 1 1  
Tornos MR32 28.001 28.002A 56 70 42 28.003 44.5 20 50 40 x 1 1  
Tornos Deco 7 3.001 3.002 15 50 11 3.003 11.7 17 0 10 x 0.75 1  
Tornos Deco 10 8.001 8.002 22 52 16 8.003 16.5 20 0 14 x 1 1  
      2* Ecrou avec vis de blocage/Mit Festdruckschraube/With blocking screws    
                   
Tsugami NP-4W 3.001 3.002 15 50 11 3.003 11.7 17 0 10 x 0.75 1  
Tsugami NT/NP-11 166.001 166.002 22 44 18 166.003 20 15 0 16 x 1 1  
Tsugami NT/NP-17 61.002 61.004 35 62 24 61.005 28 2.5 33 24 x 1 2  
Tsugami NP-16 61.002 61.006 32 62 24 61.005 28 2.5 32.8 24 x 1 2  


Copyright © 2012. Tous droits réservés.

MDS Swiss Tooling Sàrl
Rue H.-F. Sandoz 62
CH2710 Tavannes / Switzerland


Tel +41 (0) 32 497 97 12    Fax +41 (0) 32 497 91 38


Mail:  info@neukomm.ch      - info@mds-swisstooling.ch